سین تلگرام

سین تلگرام

یکی از مشکلات اصلی مدیران کانال ها بازدید و ویو کانال تگرام است که تعداد سین های کانال شما کمتر از اعضای شماست این برگرفته از افلاین بودن ممبر ها یا نخوندن پست های کانال شماست. واقعا این یک موضوع بد است چون اعضای ان وقتی میبینند تعداد ویو پایین است بع شما تبلیغات نمیدهند و حتی ممکن است که کانال شما رو حتی ترک کنند.یکی از راهای افزایش ویو کانال شما روش ثبت کانال و خرید بسته مورد نیاز خودتون در سایت ماست و ما سین کانال تلگرامی شمارو افزایش می دهیم پس نگران نباشید.